Ambassadeurs

De ambassadeurs geven leiding aan bedrijven die als voorloper voor het gevaarlijke stoffen-vrij werken in de branche zijn aan te merken.
 
Het is belangrijk om helderheid te krijgen in de feitelijke randvoorwaarden rond het uitbannen van gevaarlijke stoffen. De ambassadeurs kunnen hun input leveren ten behoeve van het beschrijven van goede praktijken en voor de voorlichtingscampagne zó vormgeven, om daardoor de achterblijvers aan te moedigen tot het doorvoeren van verbeteringen.
 
Klik op de ambassadeur voor meer informatie over het bedrijf en de activiteiten die zij organiseren in het kader van deze campagne.
 

De Ambassadeurs:

Binnen Wedding Nederland wordt er gewerkt met twee stromen, de geldstroom en de gelukstroom. Door deze zo goed mogelijk in evenwicht te brengen, krijg je de beste kwaliteit in alles wat je doet binnen ondernemerschap. In 2009 is Wedding gestart met het meten van milieuaspecten waar ze verbeterpunten realiseerden en naar de kosten keken. Het kan inderdaad kostenbesparend werken. De balans tussen goed en slecht drukwerk moest opnieuw gevonden worden in het IPA reducerende proces. Na experimenteren konden ze weer met een vaste procedure werken waardoor de kwaliteit weer beter werd.

  • Ecodrukkers BV, Nieuwkoop: Mw. P. de Boer

Sinds 1991 voert Ecodrukkers een duurzaam beleid. De motivatie hiervoor is voortgekomen uit het feit dat de Grafische Industrie slecht op de kaart stond met betrekking tot het gebruik en werken met gevaarlijke stoffen, en de enorme prijsdruk in de branche. Ecodrukkers wilde dit veranderen door te laten zien dat je op een ‘schone manier’ kunt werken door het uitbannen van gevaarlijke stoffen. Sinds 2005 heeft het bedrijf zelfs een naamverandering doorgevoerd.

Sinds 1990 is Koninklijke van der Most al actief op het gebied van uitbannen van gevaarlijke stoffen. Het bedrijf heeft leveranciers benaderd die water-gedragen inkten kunnen aanbieden. Hier heeft het bedrijf mee geëxperimenteerd. Dat heeft ervoor gezorgd dat kort daarna de alcohol gedragen inkten uitgebannen zijn. Daarnaast heeft het bedrijf een gedragsverandering moeten bewerkstelligen. Er zijn tevens technische aanpassingen doorgevoerd aan de machines. Dit alles is stap voor stap aangepakt om de nieuwe productiewijze door te voeren.

  • Persgroep Printing Best BV, Best: Dhr A. Witlox

Begin jaren 1990 is de bewustwording begonnen bij Persgroep Printing Best, doordat er na werd gedacht over de mogelijkheden om gevaarlijke stoffengebruik terug te dringen. De ervaring van het bedrijf is dat het veranderproces sneller gaat door de medewerkers goed te informeren. Door middel van een kick-off begin 1992 met alle medewerkers heeft het bedrijf uitleg gegeven aan de medewerkers om samen met hen een schone drukkerij en zetterij te creëren. Bewustwording is sindsdien toegenomen, medewerkers zijn scherper geworden, spreken elkaar aan en komen zelf met  ideeën.

  • Drukkerij Ponderosa BV, Leidschendam: Dhr. G.J. van Heijningen

Drukkerij Ponderosa is een familiebedrijf (1966, Leidschendam-Voorburg) en van origine een zeefdrukkerij, voornamelijk gefocust op textieldruk. In een zeefdrukkerij is het tot nu toe (nog) niet mogelijk om oplosmiddelenvrij te werken. De motivatie om veilig en gezond te werken is sterk aanwezig. Voor een familiebedrijf is het cruciaal om tot aan het pensioen te kunnen blijven werken. Vanaf het begin heeft het bedrijf zich verdiept in het gebruik van oplosmiddelen. Het is voor Ponderosa hierdoor een heel natuurlijk proces geweest om over te schakelen naar gezondere stoffen.

De motivatie bij PPP Nederland was drieledig: investeren voor de klant (behoefte van de klant was er),  kwaliteitsverhoging, en gezondheid en veiligheid van het personeel. In 2013 is er een investeringsplan gemaakt waarin de focus lag op het vervangen van gevaarlijke stoffen. In 2014 zijn de eerste resultaten behaald door een nieuwe investering, namelijk latex Printing, toe te passen.  Bij deze investering is aan verschillende aspecten gedacht: vervangen van vluchtige stoffen, kwaliteitsverhoging, en het voldoen aan de wensen van betrokkenen. Bij de verandering hebben de medewerkers zelf ervaren dat de kwaliteit verbeterd was en hebben de medewerkers kunnen zien dat het bedrijf investeert in gezondere werkomgeving en voor de gezondheid van de medewerkers.

  • Rodi Rotatiedruk BV, Diemen: de heren D. Ranzijn, E Kooy en P. Walberg

In 2001/2002 was duidelijk te merken dat de behoeftes van klanten veranderden, dat de grafische sector in beweging was, dat er meer kwaliteit geëist werd en dat steeds meer partijen meer milieu en Arbo eisen stelden. Dit heeft ervoor gezorgd dat er in 2004 geïnvesteerd werd in een nieuwe drukpers (Waterloze drukpers), een technologische voorsprong en met name in rotatiedruk. De ontwikkeling en de vraag op de markt gaf aanleiding aan het bedrijf om met deze verandering te gaan.

  • Vrijdag Premium Printing BV, Eindhoven: Dhr H.S. Nota

De motivatie werd destijds aangewakkerd door de informatie vanuit de branche in 1993 was in eerste instantie de gezondheid van de medewerkers, milieu speelde een rol én Vrijdag Premium Printing wilde ‘gewoon’ voorop lopen. Het overstappen naar het IPA-vrij drukken heeft anderhalf jaar geduurd. Ze hebben veel initiatieven genomen in dit proces, van het ombouwen van een druktoren, investeren in nieuwe vochtrollen en experimenteren met – en het ontwikkelen van een vochtwateradditief.

  • Zalsman BV, Zwolle: de heren H.H. Verlind en H. Verlind

Zalsman is aan de slag gegaan toen de mogelijkheden op de markt beschikbaar waren. In 2003 is Zalsman in actie gekomen om IPA te reduceren. Dat was tegelijkertijd de start van het project. De eerste stap was het creëren van draagvlak op de werkvloer en in samenwerking met de leveranciers aan de slag gaan. De eerste resultaten zijn uiteindelijk na een jaar duidelijk zichtbaar geworden. Gezondheid van het personeel was de grootste motivatie om met het verminderen van gevaarlijke stoffen aan de slag te gaan. Personeel wordt gezien als de grootste kapitaal en daar moet je als bedrijf mee voorzichtig omgaan.