Beleidsontwikkeling Gevaarlijke Stoffen

De grafimediabranche maakt onderdeel uit van de creatieve industrie. Toch kan gesteld worden dat het aantal verschillende productietechnieken binnen onze grafimediabranche beduidend gevarieerder is dan die in de gelieerde bedrijfstakken, zoals uitgeverijen, ontwerp- en reclamestudio’s of webdesign en de gaming-industrie.
 
Door qua gevaarlijk stoffenbeleid te focussen op de grafische technieken, heb je automatisch de andere sectoren ook gedekt. Op die manier is het te ontwikkelen voorlichtingsmateriaal direct geschikt voor het grootste gedeelte van de Top-sector creatieve industrie. We kiezen dan ook voor een bredere inzetbaarheid van dit voorlichtingsmateriaal, om zo een grotere doelgroep te kunnen bereiken en daardoor meer effect te kunnen genereren.
 

Om het gevaarlijkstoffenbeleid binnen bedrijven te verbeteren, zal eerst gekeken moeten worden naar het bestaande gevaarlijke stoffenbeleid van de bedrijfstak. Als vervolg daarop zal dit beleid aangevuld moeten worden met nieuwe kennis en inzichten. Tevens zal dit beleid ter borging worden opgenomen in de Arbo catalogus Grafimedia en daarnaast gekoppeld worden aan de branche RI&E Grafimedia. Daarnaast wordt een zogenaamd landingsplatform ontwikkeld, waarin al het specifieke materiaal rond gevaarlijke stoffen wordt ondergebracht.

Download hieronder de ontwikkelde beleidsstukken

Oplosmiddelengebruik in de Grafimedia

Oplosmiddelenreductie in de offset