Krant Stofwisseling

 

Video Project Stofwisseling

Klik hier om de video af te spelen

Download hier de informatie die verzameld en ontwikkeld is in het project: 

Aanvulling Arbocatalogus 'Gevaarlijke stoffen'

Het 'Gevaarlijke stoffen' boekje geeft u snel inzicht in gevaarlijke stoffen. Belangrijke informatie over gevaarlijke stoffen tijdens inkoop, opslag, gebruik en afvoer worden uitgelicht. Een ARBO Checklist is toegevoegd in het boekje. Deze checklist geeft u heel snel zicht op de arbeidsomstandigheden omtrent gevaarlijke stoffen bij u in het bedrijf.

Informatiefolder 'Veilig werken via gedragsverandering'

Het overstappen van gevaarlijke stoffen naar minder gezondheidsschadelijke alternatieven gaat gepaard met veranderingen, voornamelijk anders werken. Veilig werken via gedragsverandering geeft u inzicht in hoe u dit proces aan kunt pakken. 

Informatiefolder 'Risicomanagement'

Werken met gevaarlijke stoffen draagt risico's met zich mee. Risicomanagement omtrent gevaarlijke stoffen houdt niet alleen in dat de arbeidsrisico's geïnventariseerd worden en er actie op wordt genomen. Denk eens aan uw klanten, stellen zij eisen omtrent het gebruik van gevaarlijke stoffen in het product dat zij kopen? Zo ja, dan is het gebruik van gevaarlijke stoffen een risico dat ook het imago van uw bedrijf kan beïnvloeden. Het heeft dus niet alleen meer te maken met arbeidsrisico's, maar is een veel complexer geheel. De folder helpt u met een stappenplan om integraal risicomanagement toe te kunnen passen. 

Informatiefolder 'Gevaarlijke stoffen' 

Deze informatiefolder geeft u op een luchtige manier meer informatie over gevaariljke stoffen binnen grafimedia bedrijven. 

Informatiefolder 'Alternatieve wasmiddelen' 

Oplosmiddelen zijn stoffen of mengsels waarin andere stoffen kunnen worden opgelost. Vandaar de term ‘oplosmiddelen’. In veel gevallen is een oplosmiddel snel verdampend. Maar er komen nu steeds meer alternatieven op de markt die veel minder snel verdampend zijn, hoewel ze nog wel tot de oplosmiddelen gerekend worden. Vast staat: hoe minder snel ze verdampen, des te beter is dit voor de gezondheid. Daar gaat deze informatiefolder over.

Goede Praktijk (Best Practice) 'Verandermanagement'

Een goede praktijk (Best Practice) is een techniek, werkmethode of activiteit die zich als effectiever heeft bewezen dan enige andere techniek, methode etc. De gedachte is dat met de juiste werkmethode een project uitgevoerd kan worden met minder problemen, minder onvoorziene complicaties en betere eindresultaten. Het is dus voor organisaties belangrijk de "best practices" binnen de branche te kennen en de eigen manier van werken hiermee te kunnen vergelijken. Deze goede praktijk gaat over verandermanagement. Ambassadeurs uit de branche delen hun ervaringen omtrent het menselijke aspect van het managen van veranderingen in het uitbannen van gevaarlijke stoffen. 

Goede Praktijk (Best Practice) 'IPA-vrij drukwerk'

Een goede praktijk (Best Practice) is een techniek, werkmethode of activiteit die zich als effectiever heeft bewezen dan enige andere techniek, methode etc. De gedachte is dat met de juiste werkmethode een project uitgevoerd kan worden met minder problemen, minder onvoorziene complicaties en betere eindresultaten. Het is dus voor organisaties belangrijk de "best practices" binnen de branche te kennen en de eigen manier van werken hiermee te kunnen vergelijken. Deze goede praktijk gaat over IPA-vrij drukwerk. Ambassadeurs uit de branche delen hun ervaringen omtrent het technische aspect van het managen van veranderingen in het uitbannen van isoproylalcohol (IPA) in de offsettechniek. 

Beleidsontwikkeling

Oplosmiddelengebruik in de Grafimedia   Algemeen beleid over het oplosmiddelengebruik in onze branche

Oplosmiddelenreductie in de offset Specifiek beleid voor het reduceren van oplosmiddelen in de offset

Arboaspecten in de Digitaal druk  Praktisch arbobeleid in de grafimedia