Bijeenkomsten

Slotbijeenkomst

Het project Stofwisseling, gestart in september 2016, wordt op 31 oktober afgerond middels een slotbijeenkomst.

Het belooft een interessante middag te worden met sprekers, een informatiemarkt, tips van de ambassadeurs, een vraagbaak én een miniworkshop preventiemedewerker waarbij de focus ligt op de vertaling van de nieuwe Arbowetgeving naar de praktijk. Vergeet ook niet te netwerken!

Programma Slotbijeenkomst

15:00 - 15:30 uur : Inloop met koffie/thee

15:30 - 15:40 uur : Welkomstwoord door Fons Bakkes, directeur KVGO

15:40 - 15:50 uur : Jos Cohen, bestuurder FNV Media & Cultuur

15:50 - 16:05 uur : Nicolette Damen, programmamanager van het programma Duurzame inzetbaarheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

16:05 - 16:20 uur : Presentatie, de resultaten door projectleider Danny Wilms

16:20 - 16:30 uur : Prijsuitreiking winnaar van de posteractie 

16:30 - 16:45 uur : Pauze

16:45 - 17:05 uur : Ambassadeurs: de laatste tips

17.10 - 17.55 uur : Mini workshop preventiemedewerker door Rand Hamam

18:00 - 19:00 uur : Infomarkt, vraagbaak en afsluitende netwerkborrel

Waar en wanneer

 • Datum: Dinsdag 31 oktober 2017 van 15:30 tot 19:00 uur (inloop vanaf 15.00 uur)
 • Locatie: Postillion Hotel, Kosterijland 8, 3981 AJ BUNNIK
 • Dagvoorzitter: Danny Wilms, secretaris WAGG, projectleider Stofwisseling

Meld u hier aan!

Noteer vast in uw agenda! Bijeenkomsten Preventiemedewerkers

Speciaal voor preventiemedewerkers uit de sector (die in een eerder stadium de branche-erkende opleiding “Preventiemedewerker Grafimedia” bij Stivako hebben gevolgd) wordt een  bijeenkomst georganiseerd. De bijscholings workshop vindt plaats op 15 juni, 29 juni en 28 september te Schiphol-Rijk. 

Wilt u meer weten over de verplichte aanstelling van een preventiemedewerker en de Arbo taken die hij/zij moet uitvoeren? En welke wijzigingen er zijn in de Arbowet per 1 juli 2017? Meldt u zich dan nu aan voor deze kosteloze workshop!

Voor wie

Werkgevers en werknemers in de communicatiebranche die eerder de branche erkende opleiding Preventiemedewerker Grafimedia via Stivako hebben gevolgd, maar ook geinteresseerden die deze erkende opleiding nog niet hebben gevolgd. Kortom: iedereen uit de bedrijfstak die belang hecht aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en geinformeerd wilt worden over de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017.

Waar en wanneer

Er zijn drie mogelijkheden, u kunt zich inschrijven voor de data:

- Donderdag 15 juni (reeds geweest) 

- Donderdag 29 juni, van 13.30 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) (reeds geweest) 

- Donderdag 28 september, van 13.30 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)

Locatie: Stivako, Boeingavenue 207, 1119 PD Schiphol-Rijk.

Wat gaan we doen

De preventiemedewerker vervult een spilfunctie op de werkvloer op het gebied van arbeidsomstandigheden. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten een of meerdere preventiemedewerkers aanstellen. Een werkgever met maximaal 25 medewerkers mag de preventietaken zelf uitvoeren als hij/zij daarvoor over voldoende deskundigheid bezit.

In deze interactieve workshop leert u wat de wettelijke taken zijn van de preventiemedewerker, hoe de praktijkinvulling kan plaatsvinden en welke branche-instrumenten er zijn rond Arbozorg.

In een middag bent u bijgepraat over het onderwerp, deelt u ervaringen en ziet u wat er in uw bedrijf voor nodig is om (stapsgewijs) de zorg voor arbeidsomstandigheden verder te verbeteren.

Programma

 • De wettelijke taken van de preventiemedewerker
 • Wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017 en de gevolgen voor de taak van de preventiemedewerker
 • De Arborisico's (waaronder gevaarlijke stoffen) in de Grafimedia branche in een vogelvlucht
 • Branche RI&E en de Arbocatalogus Grafimedia thema's in een vogelvlucht
 • De preventiemedewerker in de praktijk
 • Uitwisseling van ervaringen

Deze specifieke workshop preventiemedewerker is niet bedoeld als branche erkende opleiding preventiemedewerker Grafimedia (zie hiervoor www.stivako.nl), maar onderdeel van de voorlichtingscampagne Stofwisseling van de sociale partners in de Grafimedia, een campagne tegen gevaarlijke stoffen in de grafische industrie.

 

Thema bijeenkomst: Risicomanagement en Gevaarlijke stoffen

Wilt u meer weten over de risico’s verbonden aan het werken met gevaarlijke stoffen? En welke stappen u zou kunnen nemen waardoor het werken met gevaarlijke stoffen niet meer gevaarlijk wordt? Meldt u zich dan nu aan voor deze kosteloze themabijeenkomst!

Voor wie?

Werkgevers en werknemers in de communicatiebranche die geïnteresseerd zijn in het bereiken van goede arbeidsomstandigheden en het verminderen van de risico’s rondom gevaarlijke stoffen.
De primaire verantwoordelijkheid voor het bereiken van goede arbeidsomstandigheden ligt bij de werkgever. Om een arbobeleid vorm te geven, is het nodig om een overzicht te hebben van alle (mogelijke) risico’s binnen uw bedrijf. Het daarna passend inrichten en bewaken van de processen zorgt ervoor dat er systematisch gewerkt wordt aan het continu verbeteren van de gezondheids- en veiligheidsprestaties.
Vrijwel dagelijks heeft men in bedrijven  te maken met allerlei stoffen en materialen. Afhankelijk van de omstandigheden hangen met het gebruik van alle stoffen risico’s samen. Hoe gaat u om met deze risico’s en welke stappen zou u kunnen nemen, waardoor het werken met gevaarlijke stoffen niet meer gevaarlijk wordt?
Tijdens de themabijeenkomst duiken wij samen met u in de praktijk. Ook is er een bijdrage van Vrijdag Premium Printing (Offsetdrukkerij), een van de ambassadeurs van de voorlichtingscampagne ‘Stofwisseling’, die ons meeneemt in hun ervaringen en de stappen die gezet zijn om het verminderen van gevaarlijke stoffen mogelijk te maken.

Waar en wanneer?

Datum:   dinsdag 30 mei 2017, van 13.30 tot 16.30 uur
Locatie: Postillion hotel, Kosterijland 8, 3981 AJ  BUNNIK.
De themabijeenkomst is onderdeel van de voorlichtingscampagne ‘Stofwisseling’ van de sociale partners in de Grafimedia, een campagne tegen gevaarlijke stoffen in de grafische industrie.

U kunt zich aanmelden via: www.marketing.kvgo.nl/stofwisseling-30mei-tell-a-friend.html

 

Veilig werken via gedragsverandering (eerder georganiseerd)

Wilt u meer weten over gedragsverandering en het bouwen aan een veiligheidscultuur? Schrijf u dan in voor deze kosteloze workshop!

Voor wie

Werkgevers en werknemers in de communicatiebranche die geinteresseerd zijn in veranderprocessen rondom het onderwerp veiligheid.

Waar en wanneer

25 april 2017 van 13.00 tot 17.00 bij Postillion Bunnik.

Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Je kunt echter bedrijven alleen verbeteren als je mensen in beweging weet te brengen en belangrijker nog, in beweging weet te houden. Daarvoor is het belangrijk om te leren hoe u het gedrag van uw collega’s en van uzelf kunt begrijpen en beïnvloeden.

In deze interactieve workshop leert u met welke quick-wins en succesfactoren u mensen in beweging krijgt en de gewenste gedragsverandering realiseert.

In één middag bent u bijgepraat over het onderwerp en ziet u wat er in uw bedrijf voor nodig is om samen (stapsgewijs) een nog sterkere veiligheidscultuur te bouwen.

Programma          

 • Hoe komt gedrag tot stand?
 • Wat zijn bronnen voor weerstand?
 • Hoe ga je succesvol om met weerstand?
 • Wat zijn de kenmerken van een optimale veiligheidscultuur?
 • Fasen van veiligheidscultuur
 • Analyse van het eigen bedrijf
 • Verandermanagement
 • Effectief aanspreken (feedback)

De workshop is onderdeel van de voorlichtingscampagne ‘Stofwisseling’ van de sociale partners in de Grafimedia, een campagne tegen gevaarlijke stoffen in de grafische industrie.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze workshop? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@arbografimedia.nl onder vermelding van uw bedrijfsnaam en de na(a)m(en) van de deelnemer(s).

LET OP: de aanmelding is pas definitief na ontvangstbevestiging door het projectteam Stofwisseling. Er is beperkt plaats beschikbaar, dus vol is vol!

 

Stofwisseling op de Grafische vakbeurs en Vakbeurs Sign (eerder georganiseerd)

‘Stofwisseling’ is een campagne om de bewustwording van werkgevers en werknemers over het werken met gevaarlijke stoffen (waaronder oplosmiddelen) te vergroten. Ook moet de campagne bedrijven in beweging brengen om versneld over te stappen naar minder schadelijke stoffen. ‘Stofwisseling’ heeft een stand op de beurs. U kunt de beurs vanaf 14 tot 16 maart 2017 bezoeken. Meer informatie over de beurs is te vinden op: grafische vakbeurs

 

Thema workshops tijdens de grafische vakbeurs in maart 2017

Tijdens de grafische vakbeurs zullen op woensdag 15 maart drie korte thema workshops gegeven worden. U kunt hieraan gratis deelnemen. De workshops worden op woensdag 15 maart in een zaal in het beursgebouw gehouden. De eerste workshop start om 13.30 uur en de laatste workshop zal starten om 16.30 uur.

Workshop 1: Veilig werken via gedragsverandering

Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Werkgevers en werknemers hebben elkaar dan ook nodig om over te stappen naar minder schadelijke stoffen. Je kunt echter bedrijven alleen verbeteren als je mensen in beweging weet te brengen en belangrijker nog, in beweging weet te houden. Daarvoor is het belangrijk om te leren hoe u het gedrag van uw collega’s en van uzelf kunt begrijpen en beïnvloeden.

In deze interactieve mini-workshop leert (en ervaart!) u met welke quick-wins en succesfactoren u mensen in beweging krijgt en de gewenste gedragsverandering realiseert! De workshop is geschikt voor zowel werkgevers als werknemers in de communicatiebranche. 

Aan bod komt o.a.:

 • Wat zijn bronnen voor weerstand?
 • Hoe komt gedrag tot stand?
 • Hoe ga je succesvol om met weerstand?
 • Wat zijn de kenmerken van een optimale veiligheidscultuur?

Workshop 2: Werken met Gevaarlijke stoffen! Hoe zorg ik ervoor dat het ‘niet gevaarlijk’ wordt?

Vrijwel dagelijks heeft men te maken met allerlei stoffen en materialen. Afhankelijk van de omstandigheden hangen met het gebruik van alle stoffen risico’s samen. De werkgevers krijgen meer ruimte door de deregulering van de Arbowet. Hoe kunt u ervoor zorgen dat werken met gevaarlijke stoffen niet meer ‘gevaarlijk’ wordt, wat is er allemaal beschikbaar en waaraan moet u voldoen?    

Workshop 3: Risicomanagement! Hoe goed is dit bij uw bedrijf geregeld?

Primaire verantwoordelijkheid voor het bereiken van goede arbeidsomstandigheden ligt bij de werkgever. Om een arbobeleid vorm te geven, is het nodig om inzichtelijk een overzicht te hebben van alle (mogelijke) risico’s binnen uw bedrijf. Daarnaast groeit het belang van risico-gestuurd werken enorm op alle fronten. Het is niet voor niets dat risico-gestuurd werken een steeds volwassener onderdeel wordt binnen het bedrijfsleven. Inventariseren van de risico’s is een eerste stap. Het passend inrichten en bewaken van processen zorgt ervoor dat er systematisch gewerkt wordt aan het continu verbeteren van de gezondheids- en veiligheidsprestaties. Een arbozorgsysteem verankert dit in uw bedrijf.  

 

Openingsbijeenkomst 31 januari 2017 in Postillion hotel te Bunnik (eerder georganiseerd)

De openingsbijeenkomst van de campagne ‘Stofwisseling’ is op 31 januari 2017 in Postillion hotel te Bunnik. Tijdens de openingsbijeenkomst worden de verschillende activiteiten gepresenteerd die in het komende jaar binnen dit project worden uitgevoerd. Daarnaast komen er ambassadeurs uit de bedrijfstak aan het woord en vertellen zij hoe en waarom zij in hun bedrijf de omslag hebben gemaakt naar minder gevaarlijke stoffen.