Gratis advies over gevaarlijke stoffen

In het kader van de voorlichtingscampagne ‘Stofwisseling’ worden verschillende instrumenten ontwikkeld en activiteiten georganiseerd. Binnen de campagne is er nu voor maximaal 20 bedrijven de mogelijkheid om een gratis advies te ontvangen. Dit zogenaamde ABC-advies richt zich op het inventariseren van uw risico’s op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Wat?

Het ABC staat voor A = analyseren, B = beoordelen, C = controleren. U loopt samen met een adviseur een praktijkronde van ongeveer een uur door uw bedrijf. Aan de hand van stellingen die tijdens de rondgang door de adviseur gesteld worden, geeft u aan in hoeverre u verschillende arboaspecten met betrekking tot gevaarlijke stoffen geregeld heeft in uw bedrijf. De stellingen zijn onderverdeeld in vier thema’s, inkoop, opslag, gebruik en afvoer.

Waarom?

Bent u bewust bezig met het beheersen van arbeidsrisico’s? Het ABC-advies geeft u richting en hulp bij het implementeren van uw arbobeleid rondom gevaarlijke stoffen. De adviseur zal na de Analyse en Beoordeling een Conclusie trekken. Deze conclusie wordt vertaald naar een Plan van Aanpak. Zo weet u direct waar u in uw bedrijf actief mee aan de slag kunt gaan. In wezen heeft u dus een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) voor uw gevaarlijke stoffen uitgevoerd.

Wanneer?

De adviseur van de campagne ‘Stofwisseling’ komt zo snel mogelijk bij u langs om binnen een uur de  risico inventarisatie voor gevaarlijke stoffen te vertalen naar een Plan van Aanpak. Na uw aanmelding neemt het projectteam van ‘Stofwisseling’ contact met u op en wordt in overleg het bedrijfsbezoek ingepland.

Aanmelden?

Let op! Het aantal aanmeldingen voor gratis ABC advies is bereikt. Wenst u toch ABC advies te ontvangen? Dit kan buiten het project tegen een klein geldbedrag. Vul het contactformulier in en typ in het ‘opmerkingen’ vlak in: ABC advies aanvragen http://www.stofwisseling.nu/contactformulier.html

 
   « nieuwsoverzicht