Informatie

Vanuit dit menuonderdeel "Informatie" kunt u informatiepagina's op de site doornemen over diverse relevante onderwerpen. U ziet hieronder een overzicht van de onderwerpen:

Gevaarlijke stoffen

Het wettelijk kader

Oplosmiddelen

Invoering stap voor stap

Onderzoek

Goede praktijken: IPA-vrij drukwerk

Interessante websites