Inrichten van een Helpdesk

Zodra werkgevers en/of werknemers actiever aan de slag gaan met het ontwikkelende materiaal, zullen er vragen komen. Deze vragen kunnen zij stellen aan de Helpdesk Arbografimedia. De bedrijfstakspecialisten die deze helpdesk bemannen, zullen gericht geïnformeerd gaan worden over de informatiecampagne, de nieuw ontwikkelde materialen en de vragen die ze kunnen verwachten.

Reeds sinds april 2010 is de Helpdesk Arbografimedia bemand. Sinds die tijd is hier door vele RI&E-gebruikers gebruik van gemaakt. Het gaat vaak of om inhoudelijke vragen over de RI&E of om automatiseringsvragen.

E-mail: info@arbografimedia.nl