Ontwikkeling Toolbox Arbeid & Gezondheid Grafimedia

Binnen het project Stofwisseling is een toolbox ontwikkeld gericht op Arbeid & Gezondheid in de Grafimedia sector. De toolbox bestaat uit praktische instrumenten voor werkgevers en werknemers, die ondersteunen in het formuleren en uitvoeren van een praktisch Arbobeleid.

De instrumenten voor werkgevers helpen u meer inzicht te krijgen in:

  • Het huidige niveau van leiding geven in relatie tot de kennis en het gebruik van gevaarlijke stoffen in het bedrijf (digitale Bedrijfsscan Veilig en Gezond leiding geven)
  • De gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf door het invullen van een eerste kernachtige RI&E (risico inventarisatie en evaluatie), waaraan een Arbo-prestatiescore (cijfer) gekoppeld zit (ARBOchecklist Gevaarlijke Stoffen)
  • Praktisch beleid omtrent het werken met gevaarlijke stoffen in het bedrijf. Door middel van een verdieping van de kernachtige RI&E waarbij er een praktijkronde wordt uitgevoerd en u advies krijgt van een Arbodeskundige. (ARBO ABC-Advies, Analyseren, Beoordelen en Concluderen)

Voor werknemers is ook een instrument ontwikkeld, aangezien werkgevers en werknemers een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben als het gaat om gezond en veilig werken. Werknemers kunnen met behulp van de Bedrijfsscan Veilig & Gezond werken met gevaarlijke stoffen zelfstandig het veiligheids- en gezondheidsniveau van het bedrijf waar zij werken beoordelen. Het levert een score op welke een indicatie geeft van de veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW-niveau) op de werkvloer. Het bespreken van de uitkomst tussen werkgever en werknemer zorgt ervoor dat er een dialoog ontstaat en het gezondheidsniveau vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken. Dit is de start om gezamenlijk een praktisch Arbobeleid uit te rollen!

Tenslotte is er een motivatiemeter ontwikkeld voor veilig en gezond werken.
Bedrijven kunnen alleen verbeteren als u mensen in beweging weet te brengen en te houden. Daarvoor is het belangrijk om wat te leren over het begrijpen en beïnvloeden van het gedrag van uw collega’s en uzelf. Het startpunt daarbij is de persoonlijke motivatie: wat zijn de drijfveren om over te stappen naar niet gevaarlijke stoffen in uw bedrijf en wat zijn de drijfveren van de medewerkers? Er zijn twee online motivatiemeters ontwikkeld. Eén voor werknemers en één voor werkgevers. De motivatiemeters zijn een hulpmiddel om het beïnvloedend vermogen te vergroten en met elkaar het gesprek aan te gaan over veilig en gezond werken.

De instrumenten in de toolbox zijn bij uitstek hulpmiddelen om bedrijven in beweging te brengen om nog sneller over te stappen naar minder schadelijke alternatieven.  

 

 
   « nieuwsoverzicht