Boekje gevaarlijke stoffen in ontwikkeling

Om bedrijven in de branche te helpen met het uitbannen van gevaarlijke stoffen wordt het boekje ‘Gevaarlijke stoffen’ ontwikkeld. De uitgave is bedoeld om u te helpen meer inzicht te krijgen in een ‘Arbovriendelijk’ beleid ten aanzien van de inkoop, de opslag, het gebruik en de afvoer van gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die door hun eigenschappen wellicht gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid en gezondheid van diegene die ermee in aanraking komt.

De uitgave behandelt een aantal onderwerpen als:

  • het wettelijk kader
  • wat gevaarlijke stoffen zijn en hoe u ze kunt herkennen
  • het herkennen van de risico’s verbonden aan het gebruik van gevaarlijke stoffen

Het boekje geeft u inzicht in hoe u kunt zorgen voor optimale veiligheid tijdens inkoop, gebruik, opslag en afvoer van gevaarlijke stoffen. Het boekje eindigt met een Arbochecklist, zo kunt u direct praktisch aan de slag! De uitgave is in ontwikkeling en zal op de korte termijn gepubliceerd worden. Houd hiervoor de website in de gaten!

 
   « nieuwsoverzicht