Ontwikkeling Toolbox

Om de toekomstige toolbox van nuttige informatie te voorzien, is het wenselijk om een aantal praktische instrumenten te ontwikkelen.

Scans

Als eerste zullen er twee bedrijfsscans (internetapplicaties) worden ontwikkeld ten aanzien van twee gezichtspunten rond de omgang met gevaarlijke stoffen:

  • bedrijfsscan Veilig & Gezond leiding geven (t.b.v. werkgevers). Deze scan is met name bedoeld om via een multiple choice-systeem de invuller snel een beeld te geven van het huidige niveau van leiding en communicatie. De scan richt zich met name op werkgevers en lijnverantwoordelijken.
  • bedrijfsscan Veilig & Gezond werken met gevaarlijke stoffen (t.b.v. werknemers). Deze tool richt zich primair op werknemers. Hiermee kunnen ze geheel zelfstandig het veiligheids- en gezondheidsniveau van hun eigen bedrijf beoordelen. Het levert een score op welke een indicatie geven van het VGW-niveau op de werkvloer.

Wanneer beide scans worden ingevuld, kan dit een mooie basis vormen voor een groepsdiscussie in het bedrijf tussen werkgevers/leidinggevenden en werknemers. Door beide profielen te vergelijken blijkt namelijk hoe intern veiligheid & gezondheid wordt beleefd. Door kennis te nemen van elkaars opinies, zal sneller leiden tot consensus.

ARBO checklist Gevaarlijke Stoffen

Op basis van onze bedrijfstakkennis moet helaas geconcludeerd worden dat er nog te veel bedrijven in onvoldoende mate hun veiligheidsbeleid hebben ingevuld. Dit is niet alleen te zien bij de omgang met gevaarlijke stoffen op de werkvloer, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld machineveiligheid. Binnen deze campagne willen we een praktische en kernachtige vertaling maken van de ARBO Catalogus Gevaarlijke Stoffen. Dit dunne boekje bevat niet alleen praktische achtergrondinformatie over gevaarlijke stoffen, maar ook een fysieke checklist (papier), waarmee bedrijven direct een beoordeling kunnen uitvoeren. Tevens wordt dit boekje vertaald in een digitale checklist die via de toolbox te bereiken is. Via het doorlopen van de checklist wordt een eerste kernachtige RI&E uitgevoerd, waaraan een arboprestatiescore (cijfer) gekoppeld zit.
 

ARBO-ABC-Advies.

Deze risico-inventarisatie-systematiek is een verdiepingstool voor bedrijfstakspecialisten, waarmee zij het bedrijf – als logisch vervolg op het invullen van de voorgaande bedrijfsscans en ARBO checklist Gevaarlijke stoffen – binnen een uur een redelijk nauwkeurige beoordeling van het gevaarlijke-stoffen-beleid kunnen geven.
De afkorting ‘ABC’ staat dan ook voor: Analyseren, Beoordelen en Concluderen. Het grote voordeel hiervan is, is dat we de ‘passieve’ bedrijven hiermee gericht willen enthousiasmeren om met de ARBO RI&E aan de slag te gaan. Dit moet leiden tot een meer gestructureerd arbobeleid op termijn.