Openingsbijeenkomst succesvol afgerond!

Op 31 januari j.l. vond de openingsbijeenkomst plaats van het project Stofwisseling in het Postillion hotel te Bunnik.

De bijeenkomst werd druk bezocht door belangstellenden werkzaam bij grafimedia bedrijven, de overheid, sector organisaties of andere organisaties. De sprekers van KVGO, FVN media en Cultuur en het Ministerie van SZW openden met inspirerende presentaties die met veel belangstelling werden gevolgd. Cees Verweij, voorzitter Koninklijke KVGO vond het motto ‘stofwisseling’ goed gekozen: “Stoffen is alles waar we mee bezig zijn om drukwerk te maken, wisseling duidt op de veranderingen.” Bestuurder Bernard van Iren van FNV Media & Cultuur haalde vooral zijn ervaringen aan uit de schildersbranche, waar veel mensen leiden aan de door blootstelling aan oplosmiddelen ongeneselijke ziekte OPS. ‘’Het is niet voor het eerst dat ik hier bij betrokken ben. Die ellende, dat moet je niet willen, deze rotzooi moet gewoon weg”, concludeerde hij.

Daarna werd het project uitgebreid toegelicht door Danny Wilms, de projectleider namens de sociale partners. ‘’Wij hebben een motto gekozen dat precies aangeeft waar het om gaat: het verwisselen van gevaarlijke stoffen door gezonde alternatieven’’, aldus Danny Wilms die als secretaris van de paritaire Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG) het project leidt. De bedoeling is de campagne in oktober af te sluiten met een grote slotbijeenkomst. ‘’We hopen daar een stadion voor af te moeten huren”, aldus Wilms. Na de pauze, waarin volop ruimte was om te netwerken, kregen de ambassadeurs het woord.  Zij gaven via een presentatie over de praktijk binnen hun eigen bedrijf een beeld van hoe zij de omslag hebben gemaakt naar het gebruik van minder gevaarlijke stoffen. De middag werd afgesloten met een paneldiscussie waarin motivaties, organisatieverandering, successen en valkuilen bij de invoering van programma's om gevaarlijke stoffen terug te dringen uitgebreid besproken werden. Na deze discussie onder leiding van Danny Wilms en Rand Hamam (adviseur van het Dienstencentrum en betrokken bij de uitvoering) werd nog extra toelichting op de diverse stellingen rond het thema gegeven. De middag werd informeel besloten met een netwerkborrel in de binnentuin van Postillion Bunnik. Lex Bergers (psycholoog en docent) gaf een inspirerende workshop over gedragsverandering. Met de mogelijkheid tot het spelen van twee mini games werd het programma afgesloten.

Presentaties kunt u vinden bij: projectfasen-bijeenkomsten.

    

 
   « nieuwsoverzicht