Organisatie van bijeenkomsten

Ten behoeve van het welslagen van de campagne Stofwisseling is het van groot belang om met de doelgroep in contact te treden. Daarbij dient de communicatie plaats te vinden ‘in de taal’ van werkgevers en werknemers. Alleen dán zal de boodschap effectiever over het voetlicht kunnen worden gebracht. Hieronder vindt u informatie over komende bijeenkomsten en informatie over bijeenkomsten die al hebben plaats gevonden.

Gedurende de looptijd van dit project zullen de volgende bijeenkomsten georganiseerd gaan worden:
 

Openingsbijeenkomst 31/01/2017 (eerder georganiseerd)

Tijdens de openingsbijeenkomst (31 januari 2017) werd het projectplan met doelen en acties uitgelegd aan de doelgroep. Via deze bijeenkomst  is direct contact gelegd met de primaire doelgroep, zodat aan hen niet alleen de achtergrond van deze voorlichtingscampagne is uitgelegd, maar ook van de betrokkenen konden vernemen tegen welke problemen zij aan zijn gelopen (de achterblijvers) en welke succesverhalen te vertellen zijn (de voorlopers). Tijdens de openingsbijeenkomst waren er 77 vertegenwoordigers van bedrijven, overheid en sociale partners aanwezig. Zo'n 25 deelnemers meer dan waren aangemeld. Er vonden drie inspirerende presentaties plaats door Cees Verweij (voorzitter Koninklijke KVGO), Bernard van Iren (voorzitter FNV Media en Cultuur) en Judith Bloem ( Ministerie SZW, Directie gezond en veilig werken).
 
 
Danny Wilms (projectleider namens de sociale partners) gaf een inleiding over het doel en de opbouw van het project. Vervolgens vonden drie presentaties plaats door de ambassadeurs in het project. Daarna vond een paneldiscussie plaats met vier ambassadeurs vergezeld door een medewerker van de desbetreffende bedrijven.
 
Presentaties openingsbijeenkomst:

Ambassadeursbijeenkomsten 'voorlopers aan zet' (eerder georganiseerd)

De negen ambassadeurs vervullen in dit project een belangrijke rol. De ambassadeurs geven leiding aan bedrijven die als voorloper voor het gevaarlijke stoffen-vrij werken in de branche zijn aan te merken. Zij zijn ambassadeurs omdat zij de gehele branche graag verder willen helpen. Daarbij hebben zij veel kennis en ervaring die zij graag delen met de rest van de branche. Samen kunnen we namelijk voor een veiligere en gezondere branche zorgen. De ambassadeursbijeenkomsten vinden plaats op twee data, op 11 april en een week later op 20 april, zodat er voor elke ambassadeur de gelegenheid is om de bijeenkomst bij te wonen.

Voor wie

Ambassadeurs van het project Stofwisseling 

Waar en wanneer

Datum: dinsdag 11 april en donderdag 20 april. Locatie: Van der Valk Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen

Wat gaan we doen?

Na een welkomstwoord en projectinformatie door Danny Wilms, projectleider Stofwisseling, volgt een korte voorstelronde van u als ambassadeurs. We bespreken uw ervaringen met elkaar en inventariseren wat voor specifieke rol voor u is weggeled in het project.

Programma

17.00 – 17.15 uur :  Inloop met broodmaaltijd (en portretfoto)

17.15 – 17.25 uur :  Welkomstwoord en projectinformatie door Danny Wilms

17.25 – 17.35 uur :  Korte voorstelronde van u als ambassadeurs

17.35 – 18.00 uur :  De rol van de ambassadeurs/uw ideeën

18.00 – 18.30 uur :  Bedrijfsbezoek (excursie): organisatie

18.30 – 18.45 uur :  Goede praktijken: ontwikkelingen

18.45 – 19.00 uur :  Afsluiting

Aanmelden

U ontvangt hier als ambassadeur een persoonlijke uitnodiging voor!

 

Themabijeenkomsten

Er worden minimaal twee themabijeenkomsten georganiseerd, wellicht gesegmenteerd op basis van bedrijfstypen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op de bedrijfsspecifieke problematiek rond het gebruik van gevaarlijke stoffen en de mogelijke alternatieven. Er is niet alleen veel kennis bij de sectorspecialisten, maar ook bij de bedrijven. Door kennis te delen kan op een effectievere manier naar alternatieve oplossingen gezocht worden. Deze bijeenkomsten staan aan de basis van de beschrijving van het ABC-advies, de goede praktijken en de uiteindelijke vormgeving van de Toolbox Creatieve Industrie.
 

Themabijeenkomst 1: Wilt u meer weten over gedragsverandering en het bouwen aan een veiligheidscultuur? (eerder georganiseerd)

Voor wie

Werkgevers en werknemers in de communicatiebranche die geïnteresseerd zijn in veranderprocessen rondom het onderwerp veiligheid.

Waar en wanneer

Datum: dinsdag 25 april 2017, van 13.30 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) Locatie: Postillion hotel, Kosterijland 8, 3981 AJ  BUNNIK.

Wat gaan we doen?

Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Je kunt echter bedrijven alleen verbeteren als je mensen in beweging weet te brengen en belangrijker nog, in beweging weet te houden. Daarvoor is het belangrijk om te leren hoe u het gedrag van uw collega’s en van uzelf kunt begrijpen en beïnvloeden.

In deze interactieve workshop leert u met welke quick-wins en succesfactoren u mensen in beweging krijgt en de gewenste gedragsverandering realiseert.

In één middag bent u bijgepraat over het onderwerp en ziet u wat er in uw bedrijf voor nodig is om samen (stapsgewijs) een nog sterkere veiligheidscultuur te bouwen.

Programma          

 • Hoe komt gedrag tot stand?
 • Wat zijn bronnen voor weerstand?
 • Hoe ga je succesvol om met weerstand?
 • Wat zijn de kenmerken van een optimale veiligheidscultuur?
 • Fasen van veiligheidscultuur
 • Analyse van het eigen bedrijf
 • Verandermanagement
 • Effectief aanspreken (feedback)

De workshop is onderdeel van de voorlichtingscampagne ‘Stofwisseling’ van de sociale partners in de Grafimedia, een campagne tegen gevaarlijke stoffen in de grafische industrie.

Aanmelden

Deze workshop heeft op 25 april plaatsgevonden. U kunt zich hiervoor dus niet meer aanmelden. Heeft u het gemist? Download hieronder dan de presentatie en de opdrachten die tijdens de workshop zijn behandeld!

 

Themabijeenkomst 2: Risicomanagement en Gevaarlijke stoffen (eerder georganiseerd)

Wilt u meer weten over de risico’s verbonden aan het werken met gevaarlijke stoffen? En welke stappen u zou kunnen nemen waardoor het werken met gevaarlijke stoffen niet meer gevaarlijk wordt? Meldt u zich dan nu aan voor deze kosteloze themabijeenkomst!

Voor wie?

Werkgevers en werknemers in de communicatiebranche die geïnteresseerd zijn in het bereiken van goede arbeidsomstandigheden en het verminderen van de risico’s rondom gevaarlijke stoffen.
De primaire verantwoordelijkheid voor het bereiken van goede arbeidsomstandigheden ligt bij de werkgever. Om een arbobeleid vorm te geven, is het nodig om een overzicht te hebben van alle (mogelijke) risico’s binnen uw bedrijf. Het daarna passend inrichten en bewaken van de processen  zorgt ervoor dat er systematisch gewerkt wordt aan het continu verbeteren van de gezondheids- en veiligheidsprestaties.
Vrijwel dagelijks heeft men in bedrijven  te maken met allerlei stoffen en materialen. Afhankelijk van de omstandigheden hangen met het gebruik van alle stoffen risico’s samen. Hoe gaat u om met deze risico’s en welke stappen zou u kunnen nemen, waardoor het werken met gevaarlijke stoffen niet meer gevaarlijk wordt?
Tijdens de themabijeenkomst duiken wij samen met u in de praktijk. Ook is er een bijdrage van Vrijdag Premium Printing (Offsetdrukkerij), een van de ambassadeurs van de voorlichtingscampagne ‘Stofwisseling’, die ons meeneemt in hun ervaringen en de stappen die gezet zijn om het verminderen van gevaarlijke stoffen mogelijk te maken.

Waar en wanneer?

Datum: dinsdag 30 mei 2017, van 13.30 tot 16.30 uur
Locatie: Postillion hotel, Kosterijland 8, 3981 AJ  BUNNIK.
De themabijeenkomst is onderdeel van de voorlichtingscampagne ‘Stofwisseling’ van de sociale partners in de Grafimedia, een campagne tegen gevaarlijke stoffen in de grafische industrie.

U kunt zich aanmelden via: www.marketing.kvgo.nl/stofwisseling-30mei-tell-a-friend.html

 

Thema workshops op Grafische vakbeurs (eerder georganiseerd)

 
Op de Grafische vakbeurs in Gorinchem werden drie mini thema workshops georganiseerd.
De workshops werden verzorgd op woensdag 15 maart in een zaal in het beursgebouw. De eerste workshop startte om 13.30 uur en de laatste workshop begon om 16.30 uur. De themaworkshops duurden c.a. een uur.

Workshop 1: Veilig werken via gedragsverandering (van 13.30-14.30 uur)

Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Werkgevers en werknemers hebben elkaar dan ook nodig om over te stappen naar minder schadelijke stoffen. Je kunt echter bedrijven alleen verbeteren als je mensen in beweging weet te brengen en te houden. Daarvoor is het belangrijk om wat te leren over het begrijpen en beïnvloeden van het gedrag van uw collega’s en uzelf.  

In deze interactieve mini-workshop leert (en ervaart!) u met welke quick-wins en succesfactoren u mensen in beweging krijgt en de gewenste gedragsverandering realiseert! De workshop is geschikt voor zowel werkgevers als werknemers in de communicatiebranche. 

Aan bod komen o.a.

 • Wat zijn bronnen voor weerstand?
 • Hoe komt gedrag tot stand?
 • Hoe ga je succesvol om met weerstand?

Wat zijn de kenmerken van een optimale veiligheidscultuur?

Download PDF presentatie: Veilig werken via gedragsverandering hier!

Workshop 2: Werken met Gevaarlijke stoffen! Hoe zorg ik ervoor dat het ‘niet gevaarlijk’ wordt? (van 15.00-16.00 uur)

Vrijwel dagelijks heeft men te maken met allerlei stoffen en materialen. Afhankelijk van de omstandigheden hangen met het gebruik van alle stoffen risico’s samen. De werkgevers krijgen meer ruimte door de deregulering van de Arbowet. Hoe kunt u ervoor zorgen dat werken met gevaarlijke stoffen niet meer ‘gevaarlijk’ wordt, wat is er allemaal beschikbaar en waaraan moet u voldoen?    

Download de presentatie: Werken met Gevaarlijke stoffen! Hoe zorg ik ervoor dat het ‘niet gevaarlijk’ wordt? hier!

Workshop 3: Risicomanagement! Hoe goed is dit bij uw bedrijf geregeld? (van 16.30-17.30 uur)

Primaire verantwoordelijkheid voor het bereiken van goede arbeidsomstandigheden ligt bij de werkgever. Om een arbobeleid vorm te geven, is het nodig om inzichtelijk een overzicht te hebben van alle (mogelijke) risico’s binnen uw bedrijf. Daarnaast groeit het belang van risico-gestuurd werken enorm op alle fronten. Het is niet voor niets dat risico-gestuurd werken een steeds volwassener onderdeel wordt binnen het bedrijfsleven. Inventariseren van de risico’s is een eerste stap. En dan uw processen passend in te richten en bewaken zorgt ervoor dat er systematisch gewerkt wordt aan het continu verbeteren van de gezondheids- en veiligheidsprestaties. Een arbozorgsysteem verankert dit in uw bedrijf.  

Download de presentatie: Risicomanagement! Hoe goed is dit bij uw bedrijf geregeld? hier!

Met behulp van het PDF aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor deze workshops. U kunt het ingevulde formulier mailen naar info@arbografimedia.nl.

 

Bijeenkomsten preventiemedewerkers

Er wordt op drie momenten een bijeenkomst georganiseerd speciaal voor preventiemedewerkers uit de sector (die in een eerder stadium de branche-erkende opleiding “Preventiemedewerker Grafimedia” bij Stivako hebben gevolgd). Deze bijscholings workshop vindt plaats op 15 juni, 29 juni en 28 september te Schiphol-Rijk. U kunt de workshop volgen op een van deze drie data.
Binnen de cao Grafimedia is vastgelegd dat bedrijven die een of meerdere preventiemedewerkers in dienst hebben, die de training Preventiemedewerker Grafimedia bij het opleidingsinstituut Stivako gevolgd hebben, recht hebben op een eenvoudigere manier van Toetsing van hun RI&E. De training is helemaal afgestemd op de doelgroep en kan dan ook veel dieper op de materie ingaan dan reguliere trainingen in het land. Via een terugkomdag is het de bedoeling de preventiemedewerkers bijscholing te geven op de nieuw ontwikkelde kennis ten aanzien van omgang met gevaarlijke stoffen. Meer informatie over het programma, data en tijden kunt u hier vinden. 
 

Slotmanifestatie

In deze manifestatie worden de eindresultaten aan de doelgroepen en andere genodigden overlegd. Gedacht wordt aan regionaal georganiseerde bijeenkomsten, om zo de afstand tussen de primaire doelgroep (werkgevers en werknemers) zo klein mogelijk te laten zijn.
 
Het programma is als volgt:

Waar en wanneer
• Datum: Dinsdag 31 oktober 2017 van 15:30 tot 19:00 uur (inloop vanaf 15.00 uur)
• Locatie: Postillion Hotel, Kosterijland 8, 3981 AJ BUNNIK
• Dagvoorzitter: Danny Wilms, secretaris WAGG, projectleider Stofwisseling

Programma Slotbijeenkomst

15:00 - 15:30 uur : Inloop met koffie/thee

15:30 - 15:40 uur : Welkomstwoord door Fons Bakkes, directeur KVGO

15:40 - 15:50 uur : Jos Cohen, bestuurder FNV Media & Cultuur

15:50 - 16:05 uur : Nicolette Damen, programmamanager van het programma Duurzame inzetbaarheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

16:05 - 16:20 uur : Presentatie, de resultaten door projectleider Danny Wilms

16:20 - 16:30 uur : Prijsuitreiking winnaar van de posteractie 

16:30 - 16:45 uur : Pauze

16:45 - 17:05 uur : Ambassadeurs: de laatste tips

17.10 - 17.55 uur : Mini workshop preventiemedewerker door Rand Hamam

18:00 - 19:00 uur : Infomarkt, vraagbaak en afsluitende netwerkborrel

 Meld u hier aan!