De WAGG 

De voorlichtingscampagne Stofwisseling wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de WAGG. 

De Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG) is een werkgroep ingesteld door de Raad voor Overleg in de Grafimediabranche (ROGB).

In de WAGG coördineren de werkgeversorganisatie en de bonden samen de inrichting en continuering van het gezondheids- verzuim- en re-integratiebeleid op brancheniveau. Vanuit het domein arbeid en gezondheid levert de WAGG een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen de bedrijfstak. Het accent daarbij ligt op:

  • optimaliseren van de arbeidsomstandigheden
  • bevorderen van de gezondheid (vitaliteit) en de arbeidssatisfactie (werkplezier) van medewerkers. 

Samenstelling van de WAGG

Frans Beun (voorzitter)
Krijn Struijk (werkgeversvertegenwoordiger)
Maarten Reuderink (KVGO / werkgeversvertegenwoordiger)
Jos Cohen (FNV Media en Cultuur / werknemersvertegenwoordiger)
Danny Wilms (extern secretaris/projectleider).

Het WAGG secretariaat wordt ingevuld door Wilms Arbeidsinspiratie en is te bereiken via info@wilmsarbeidsinspiratie.nl