Promotie & Communicatie

Het rendement van Stofwisseling.nu kan sterk verhoogd worden als specifieke aandacht wordt besteed aan een goede voorlichting aan de stakeholders binnen de sector. De belangrijkste stakeholders zijn: werkgevers, werknemers en leveranciers. De voorlichting zal worden vormgegeven door een campagne die vooral om bewustwording draait en opvallend genoeg moet zijn om de aandacht te trekken bij genoemde stakeholders.
 
Binnen dit project wordt de volgende campagne ontwikkeld met daarbinnen een aantal fases om tot uitvoer te komen van diverse communicatie platformen.

Hoofddoel campagne

Een positieve campagne ontwikkelen voor bewustwording van de gevaarlijke stoffen die gebruikt worden in de industrie, teneinde een gedragsverandering teweeg te brengen die leidt tot het terugdringen van het gebruik van gevaarlijke stoffen en het gebruik van eventuele alternatieven.
 
 

Fase conceptontwikkeling – Vormgeving en uitstraling (Look & feel)

In deze fase wordt de vormgeving bepaald van de gehele campagne. Al het benodigde ondersteunende materiaal zal hiermee worden ontwikkeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Word & PowerPoint templates, (digitale) nieuwsbrief lay-out, etc. Het onderwerp zal niet direct de genoemde stakeholders aanspreken. Het is dus belangrijk om op te vallen. Er zal een balans gezocht worden in de combinatie van luchtig en serieus informatief. De campagne moet een identiteit krijgen met een boegbeeld die de kar gaat trekken en op alle uitingen weer terug kan keren.
 
Te ontwikkelen materiaal betreft:
 • ontwerp campagne stijl; beeldmerk & boegbeeld bepalen en ontwikkelen
 • pakkende campagneboodschap
 • website opzetten o.b.v. deze vormgeving inclusief hosting
 • campagne video oplosmiddelvrij weken; bijv. van ambassadeurs die oplosmiddelvrij werken
 • digital templates, waaronder: Word & PowerPoint, (digitale) nieuwsbrief lay-out, etc.

Fase ontwikkeling informatiepakketten per doelgroep (stakeholders)

Vergelijk dit informatiepakket met een spreekbeurtpakket voor scholieren; hapklare informatie voor een presentatie. Voor deze campagne worden pakketten specifiek toegespitst op de desbetreffende doelgroep. Elke doelgroep heeft zijn eigen specifieke behoeften aan informatie over het onderwerp. Het pakket is tevens geschikt om presentaties mee te geven.
 
Te ontwikkelen materiaal betreft:
 • informatiepakket per doelgroep werkgevers, werknemers, leveranciers en wellicht ook studenten / scholieren.
 • drukwerk (folders, flyers, posters, banners, etc.) in de huisstijl en in de taal van de doelgroep (posters) met eventueel incentives (bij posteractie) ter ondersteuning van de beeldmerk campagne (bijeenkomsten)
 • digitale informatie (PowerPoint presentatie met foto en / of video materiaal)
 • alle informatie is ook online verkrijgbaar op de campagne website.


Fase ontwikkeling overig voorlichtings- en communicatiemateriaal / -kanalen

Een mix van verschillende media wordt cross mediaal ingezet om de doelgroepen zo optimaal mogelijk te bereiken. Alle benodigde teksten voor de diverse communicatiematerialen worden geschreven. Overige bewezen succes prestatiefactoren kunnen nog als volgt worden geïnventariseerd:
 • vrije publiciteit; de online inzet van diverse bestaande kanalen als Facebook, Twitter, LinkedIn en digitale nieuwsbrieven. Door het virale karakter van deze Social Media (delen, likes en reacties) zal een meervoud van het aantal bereikt worden
 • campagne aftrap tijdens de kick-off conferentie
 • materiaal voor de workshops en themabijeenkomsten
 • door het jaar heen tijdens diverse events zichtbaar promoten van het onderwerp (bijvoorbeeld tijdens de Grafische Vakbeurs & Vakbeurs Sign op 14,15,16 maart 2017)
 • goed verzorgde papieren mailingen om project aan te kondigen en vervolgacties met campagneposter, folder met uitleg en eventueel een interactieve actie
 • schrijven van (digitale) nieuwsbrieven, diverse artikelen en (advertenties in de vorm van) testimoniums in de vakpers (Graficus, KVGO Kern nieuws, etc.)
 • wedstrijdelement / prijsvraag doelgroep specifiek