Tips

 

Gebruik de arbeidshygiënische strategie als hulpmiddel in het verwoorden van uw stappenplan!

Er wordt van bedrijven verwacht dat zij eerst de bron van het probleem aanpakken (bijvoorbeeld het IPA uit het vochtwater bannen), voordat aan andere oplossingen gedacht wordt. Dit worden de Bronmaatregelen genoemd. Bij het nemen van maatregelen dient werkgever ook rekening te houden met de stand der wetenschap en professionele dienstverlening. Dit wordt ook wel stand der techniek of stand van de arbeidshygiëne genoemd. Het gaat hierbij om maatregelen die door vakdeskundigen in brede kring als toepasbaar worden geacht. Het zijn maatregelen waarmee de risico’s het meest worden verminderd daarbij rekening houdend met de economische aspecten: dus de maatregelen die voor een normaal renderend bedrijf uit kostenoogpunt aanvaardbaar zijn. Is het uit kostenperspectief renderend voor u om een machine aan te passen om oplosmiddelvrij te drukken dan dient dit ook te gebeuren. Bij de vervanging van bestaande machines of aanschaf van nieuwe machines dient men dus steeds te kijken naar de stand der techniek.

Als dat niet volledig lukt, zal je er als bedrijf voor moeten zorgen dat de medewerkers niet de hele tijd in de oplosmiddeldampen hoeven te werken. Dit kan je bereiken door bijvoorbeeld het installeren van een goed ventilatiesysteem. Dit wordt een Collectieve maatregel genoemd, dus een maatregel die weliswaar de bron niet aanpakt, maar er wel voor zorgt dat alle werknemers in de productieruimte onder betere arbeidsomstandigheden kunnen werken.

Als eventuele maatregel daarop zou je kunnen overwegen de zogenaamde Individuele maatregelen in te voeren. Dit zijn reductiemaatregelen die heel specifiek gericht zijn op individuele medewerkers. We hebben het dan vaak over het verkorten van de bloostelling-duur, door inzet van taakroulatie (ook wel job rotation genoemd). Gelukkig dat dergelijke maatregelen op het gebied van VOS-reductie binnen de offset niet nodig zijn. Als dat wel zo was, dan zijn we wel erg ver van huis.

Het laatste type reductiemaatregel waar we nog naar kunnen grijpen is de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals halfgelaatsmasker met P2-filter). Je zult begrijpen dat de werknemers nu niet staan te springen om een soort gasmasker tijdens hun werk te moeten dragen. Dan is de arbeidsvreugde er al snel af. Dat is de reden dat al onze reductieadviezen allemaal brongericht zijn of vallen onder de collectieve maatregelen.

Het mag duidelijk zijn dat een brongerichte aanpak - eventueel in combinatie met collectieve reductiemaatregelen - dé oplossing is. Maar het invoeren van deze maatregelen is in de praktijk niet eenvoudig. Je kunt niet zo maar wat reductiemaatregelen doorvoeren, zonder dat dit effect heeft op het gehele proces. Want wat je ook doet: de kwaliteit van het drukwerk die je klant verwacht moet te allen tijde gehandhaafd blijven.