Veilig met gevaarlijke stoffen start op 29 november as.

Voor medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken, is het belangrijk om veilig te werk te gaan. Dus veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in de praktijk. De Arbowet verplicht werkgevers om hun personeel goed voor te lichten over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico's.

Naast de voorlichting over de veiligheids- en gezondheidsrisico's in het bedrijf, dient de werkgever de werknemer ook te wijzen op de maatregelen die risico's helpen voorkomen en beperken. Medewerkers zijn van hun kant verplicht om zelf ook actief bezig te zijn met veilig werken en het voorkomen van risico's.

De workshop Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in de praktijk  van Stivako besteedt aandacht aan alle aspecten waar medewerkers mee in aanraking komen bij de omgang met gevaarlijke stoffen. Te denken hierbij valt aan de inkoop, opslag, gebruik en afvoer van gevaarlijke stoffen. De workshop is laagdrempelig en is geschikt voor alle medewerkers die hiermee te maken hebben. Deelnemers zijn na afsluiting van de workshop voldoende geïnstrueerd om veilig met gevaarlijke stoffen te kunnen werken. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

 
   « nieuwsoverzicht