Werknemers

Werknemers én werkgevers in de Grafimedia hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het creëren en continueren van een veilige en gezonde werkomgeving. De sociale partners zijn Stofwisseling gestart om u te helpen het gebruik van schadelijke stoffen (w.o. oplosmiddelen) daar waar mogelijk en verantwoord terug te dringen. In dit project wordt kennis overgedragen, bewustzijn gecreëerd, en er worden hulpmiddelen ontwikkeld waarmee werknemers en werkgevers dit doel kunnen realiseren.

Wat is uw rol?

"Dat regelt mijn baas", "Ik moet zorgen voor mijn eigen veiligheid en de instructies opvolgen".

In de praktijk wordt ten onrechte wel eens gedacht dat alleen de werkgever verantwoordelijk is voor goede arbeidsomstandigheden. Werknemers hebben in het kader van de Arbowet een eigen verantwoordelijkheid om in verband met de arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter vermijding van gevaren. Jezelf onnodig blootstellen aan onveilige werksituaties moet je simpelweg weigeren. Het is de bedoeling dat altijd de hoog gemotiveerde werknemers de zware klussen moeten opknappen, omdat ze geen “Nee” willen verkopen. 

Volgens de Arbowet is de werknemer verplicht in zijn werk, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven werkinstructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken collega’s.

Met name is hij of zij verplicht om:

  • aangebrachte beveiligingen niet te veranderen of buiten noodzaak weg te halen;
  • mee te werken aan voor hem georganiseerde instructies en onderricht;
  • de beveiligingen op machines en persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken;
  • de apparatuur zelf (machines, stoffen en dergelijke) op de juiste wijze te gebruiken;
  • gevaren te melden bij de leiding;
  • bijstand te verlenen aan personen die belast zijn met de uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet.

Dit project, Stofwisseling, richt zich op een deelaspect van Arbo, namelijk gevaarlijke stoffen en met name de oplosmiddelen. U speelt bij het terugdringen ervan eveneens een belangrijke rol. Bij het in kaart brengen van de situatie rond gevaarlijke stoffen tijdens uw werk. Maar vooral bij het invoeren en consequent gebruiken van alternatieven.

Stofwisseling is ontwikkeld om u hierbij te helpen! 

Meer informatie over gevaarlijke stoffen

Meer informatie over de campagne

Naar de tool: Motivatiemeter voor veilig en gezond werken

De mening van MARTIN VAN STOKHEM - Drukkerij coördinator / inkoop Ecodrukkers

 

 

 

 

Informatiepakket

Aanvulling Arbocatalogus 'Gevaarlijke stoffen'

Informatiefolder 'Veilig werken via gedragsverandering'

Informatiefolder 'Risicomanagement'

Informatiefolder 'Gevaarlijke stoffen' 

Informatiefolder 'Alternatieve wasmiddelen'

 

Video Project Stofwisseling

Klik hier om de video af te spelen